Дамянов Клима – Бургас

Като подизпълнител строителна фирма “Артел” ЕООД изгражда металната конструкция на цех за “Дамянов Клима” и монолитна стоманобетонна конструкция на офис частта. Строителството е завършено през 2006г.