Нитера – Бургас

Фирма “Артел” ЕООД е подизпълнител на обекта, отговорна за монтажа на стоманобетонната конструкция. Годината на строителство е 2007.