Морска гара Бургас

Строителна фирма “Артел” ЕООД е подизпълнител по част конструктивна на марска гара Бургас. Изградени са монолтната стоманобетонна конструкция, метална покривна конструкция тип „МАРХИ”. Монтирани са стенни и покривни сандвич панели. Морската гара е завършена през 2013 година.

  • 4.1 K