ДИКС – Бургас

“Артел” ЕООД е подизрълнител при строителството на складова база за “Дикс” ЕООД. Изградена е метална конструкция и сандвич панели. Годината на завършване е 2009.